#Blog 29 – Goede raad is duurzaam

Het zoeken naar oorzaken van gebouwschades, het duiden van de risico’s ten aanzien van constructieve veiligheid of het exact bepalen van materiaaleigenschappen gaat eigenlijk alleen samen met deskundig onderzoek. Van het bestuderen van het oorspronkelijke ontwerp van een bouwwerk, via visuele inspecties en schade-inventarisaties tot een destructief onderzoek loopt de route die leidt tot een passend advies.

Conclusies en adviezen moeten worden gevormd door het deskundig en integraal analyseren van de onderzoeksresultaten. In alle andere ‘routes’ zullen aannames gedaan moeten worden die het afbreukrisico van een geadviseerde oplossing aanmerkelijk vergroten. Toch zijn er partijen die met een blik op een gevel kunnen vaststellen dat de verankering van het metselwerk duurzaam veilig is. Knap toch?

Quick & dirty

Soms lijkt het of ook opdrachtgevers liever hebben dat adviseurs hun adviezen ‘quick & dirty’ opstellen. Dit omwille van een onder druk staande planning of omwille van kosten. Uiteindelijk is men echter toch meer gediend bij een goed geanalyseerd probleem en een bijbehorend passend advies. Onderzoekskosten zijn dan vaak maar een schijntje ten opzichte van de faalkosten bij een verkeerd uitgevoerde oplossing. Je moet er toch niet aan denken dat je, achter vaste plafonds weggewerkte doorvoeringen die door een brandscheiding gaan, niet nader onderzoekt, vervolgens niet aanpast en er na een brand achter komt dat juist die doorvoeringen de veroorzakers zijn geweest van de branduitbreiding. Pijnlijk.

Steekproef

Het is trouwens ook niet zo dat elke doorvoer, elke betonplaat, elke baksteen of elke stalen ligger destructief moet worden onderzocht. Met een goed gekozen steekproef kan je een representatief beeld van het geheel genereren. Het uitvoeren van een representatief aantal hefboomproeven op bakstenen in een gemetselde gevel, geeft bijvoorbeeld een goed beeld van de samenhang (buigtreksterkte) van het metselwerk. Een beperkt aantal betonboringen op risicovolle locaties in een oude dakvloer, die je extra wil gaan belasten met duurzame installaties, geeft ook al snel een idee over de opbouw en draagkracht van het dak. Een constructeur kan met de resultaten van onderzoek op de betonkernen vervolgens exact de restcapaciteit van de draagconstructie bepalen zodat de duurzame installaties veilig geplaatst kunnen worden.

Gezonde raadgever

Vervelende verrassingen in de vorm van tegenvallers bij aanpassingen (revitalisatie, renovatie, transformatie) of calamiteiten (brand, instorting, waterschade, gevolgschades) is de vrees van elke vastgoedbezitter. Grote stappen snel thuis is dan ook echt niet op zijn plaats. Een beetje gezonde angst is in deze gevallen helemaal niet zo’n slechte raadgever, maar deskundig (en zo nodig destructief) onderzoek past hier het best. Hoed u voor gissers, ga voor duurzame goede raad (die in verhouding dus niet duur is).

Lesly Ignatius

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024

3 mei 2024

Werken bij Projectmanagement: Kristel Bartelink

25 april 2024

Combinatie Royal HaskoningDHV/Nebest wint raamovereenkomst Werven Utrecht