#Blog 28 – Verticaal vlamgevaar

Het Bouwbesluit 2012 Bestaande Bouw stelt dat iedere woning een separaat sub-brandcompartiment vormt. Daarbij geldt de eis dat de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment ten minste 20 minuten is.

Dat deze eis ook van toepassing is op boven elkaar gelegen woningen is niet bij iedereen even bekend. Het risico op verticale brandoverslag via de buitengevel is dan ook een risico dat in veel gevallen niet wordt erkend. Wanneer een dergelijke calamiteit zich voordoet, wordt duidelijk dat de eis echt niet voor niets is vastgelegd in onze bouwregelgeving. Een uitslaande brand op een laag gelegen verdieping kan grote gevolgen hebben voor meerdere boven elkaar gelegen bouwlagen.

Kettingreactie

Met verticale brandoverslag wordt het brandoverslagrisico tussen boven elkaar gelegen brandcompartimenten bedoeld. Het verticale brandoverslagrisico bij een typisch jaren 60 flatgebouw wordt bij een wbdbo-eis van 20 minuten algemeen beschouwd als voldoende beperkt wanneer wordt voldaan aan een aantal technische voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is de minimale afstand van 1 meter tussen boven elkaar gelegen gevelopeningen. Wanneer deze afstand kleiner is dan 1 meter is er al snel sprake van een risico op verticale brandoverslag. Ter verduidelijking; het betreft hier de afstand tussen de bovenkant van het kozijn van de gevelopening in de brandruimte en de onderkant van het kozijn van de gevelopening van de bovenliggende ruimte.

Wat er gebeurt bij een woningbrand wanneer dit niet het geval is, is zichtbaar op de foto’s bij deze blog. De weinig brandwerende eigenschappen van het kunststof van de gevelpuien hebben de situatie in dit geval niet geholpen. Op het moment dat de vulling in de borstwering (die mogelijk op zichzelf brandwerend is) uit de kozijnprofielen valt, krijgt de brand direct vrij spel om in de woning erboven door te pakken. Zoals al het spreekwoordelijke goede van boven komt, komt het reële gevaar hier altijd van beneden. Een verticale kettingreactie van woningbranden kan dan het trieste gevolg zijn.

Het slechtste geval

Vanuit de zorgplicht zijn gebouweigenaren verplicht om goed voor hun panden te zorgen, zodanig dat het op veilige wijze gebruikt kan worden door hun huurders. Als bewoner moet je erop kunnen vertrouwen dat, ook wanneer je ligt te slapen, er genoeg tijd is om jezelf in veiligheid te brengen bij een woningbrand elders in het gebouw. Bij een op de planning staande gevelrenovatie van oude woongebouwen met dergelijke gevels (vaak met het doel om comfort en energieprestatie te verbeteren) is het verstandig om ook de risico’s op verticale brandoverslag in acht te nemen. Soms kan het brandwerend maken van een voldoende hoge borstwering een oplossing bieden. In andere gevallen is enkel glasvervanging (met brandwerend, doorvalveilig beglazing) voldoende. In het slechtste geval dient uiteindelijk de gehele gevelpui te worden vervangen. Maar kun je in het kader van veiligheid voor mensen dan eigenlijk wel van ‘het slechtste geval’ spreken?

Lesly Ignatius

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024

3 mei 2024

Werken bij Projectmanagement: Kristel Bartelink

25 april 2024

Combinatie Royal HaskoningDHV/Nebest wint raamovereenkomst Werven Utrecht