#Blog 27 – Case closed?

Eerlijk gezegd is schadeonderzoek in gebouwen niet altijd bevredigend werk. Het komt voor dat schades overduidelijk aanwezig zijn maar dat er op locatie geen onomstotelijke oorzaak hiervoor valt aan te wijzen. Vermoedens zijn er in deze gevallen vaak te over, maar om deze te staven met aantoonbare oorzaken is soms toch een ander verhaal. Tandenknarsend moet je in zo’n geval vaststellen dat je niet verder komt.

De zaak van de gescheurde wanden

Bovenstaande was het geval bij schadeonderzoek naar scheuren in een aantal woningen van een robuust woonblok van 100 jaar oud met veel verschillende eigenaren. De scheuren manifesteerden zich in de woningscheidende wanden van een aantal boven elkaar gelegen woningen. Om een uitspraak te kunnen doen over de constructieve veiligheid op de lange termijn, in relatie tot de scheuren, deed Nebest ter plaatse onderzoek. Dit betekende het beschouwen van archieftekeningen, vloerveldwaterpassingen, scheurmetingen en een visuele inspectie van het geheel. Een onderzoek naar de oorzaak van een schade vormt altijd een belangrijk onderdeel om een duurzaam hersteladvies te kunnen afgeven.

Elementary, dear Watson

Dat er in bouwmuren sparingen zijn gemaakt en schoorstenen (deels) zijn verwijderd in de loop der tijd heeft ongetwijfeld invloed gehad op de spanningsverdeling en zetting van de gemetselde scheidingsmuren. Eventueel aanwezige zee aquaria of andere zware losse gewichten op de verdiepingsvloeren zouden ook kunnen leiden tot plaatselijk hoge belastingen, en dus scheurvorming. Maar die werden niet aangetroffen. Een blik in de kruipruimte (om te zien of er sprake was van uitspoelen of inklinken van de bodem onder de fundering) deed de wenkbrauwen van onze inspecteur fronsen. De gehele kruipruimte was voorzien van kraakhelder schoon zand, de houten balklaag oogde zeer recent en er waren voorzetwanden geplaatst voor de funderingen van (schoon) kalkzandsteen (in afwijking op de archieftekeningen). Was hier soms een poging gedaan om een kelder te graven? En is daarmee gestopt toen de gronddekking op de fundering te gering werd en het verminderde draagvermogen onder de fundering leidde tot de eerste scheuren?

Wat is waar?

Een interview met bewoner en omwonenden leverde niet veel meer op dan een welles/nietes spelletje. Of de beganegrondvloer en de kruipruimte 1 jaar, 10 jaar of 20 jaar geleden zijn aangepast was binnen de kaders van dit onderzoek niet te achterhalen. Wat de aanleiding of intenties zijn geweest van deze aanpassing ook niet. Dit leidde vervolgens tot een rapportage met termen in de beschrijving van de oorzaak als ‘vermoedelijk’ en ‘aannemelijk’. Daar wordt je als onderzoeker niet echt blij van. Gelukkig was het geheel nog wel constructief veilig.

De Dire Straits formuleerde het in de jaren 80 allemaal al treffend en hadden er een grote hit mee…

Lesly Ignatius

9 juli 2024

Koninklijke onderscheiding voor Hanny van der Lubbe

28 mei 2024

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Provincie Utrecht

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024