#Blog 14 – Je kan het dak op!

Dat je tijdens een renovatieproject veel ‘verrassingen’ op je dak kan krijgen is geen nieuws. Bij de renovatie van een woongebouw uit de jaren zestig van de vorige eeuw moest onder andere het dak worden aangepakt. Om de modernisering uit te kunnen voeren, werden eerst de houten boeidelen verwijderd. Wat daarachter vandaan kwam was verrassend.

De volledige dekking op de wapening van de betonnen dakrand bleek nagenoeg te zijn verdwenen. Daar waar er nog wat van over was, kon het beton met weinig kracht worden weggenomen. Matige kwaliteit van het beton in combinatie met te weinig dekking op de wapening en de permanente inwerking van vocht gedurende een jaar of zestig hebben deze ellende op hun geweten. Maar hoe rot is rot in zo’n geval?

Weet wat je hebt

Een veel gehanteerd credo binnen ons bedrijf is ‘Onderzoekt, en gij zult weten’. Beter was het geweest om het complex voorafgaand volledig onderzocht te hebben. Wanneer de uitvoering gaande is, dient er vaak met spoed een onderzoek naar de kwaliteit en de duurzaamheid van de betonnen dakvloer te worden uitgevoerd om het proces niet te veel te vertragen. Wij adviseren in dergelijke situaties de tijd te nemen om in ieder geval de volgende onderzoekshandelingen te laten verrichten door een betononderhoudskundige:

  • Vastleggen van de omvang en locaties van betonschades en gebreken.
  • Afkloppen van betonoppervlakken om onthechte betondekking vast te stellen.
  • Betonschades beoordelen op aard, intensiteit en ernst.
  • Meten (rest)diameter blootliggende wapening.
  • Meten van de betondekkingen en carbonatatiediepten.
  • Nemen van poedermonsters.
  • In het laboratorium van Nebest het chloridegehalte in het beton bepalen aan de hand van de poedermonsters.

Analyse betononderzoek

Op basis van de resultaten uit bovengenoemd betononderzoek kan vervolgens een analyse worden uitgevoerd om de risico’s te duiden. Het betreft hierbij dan risico’s met betrekking tot de restlevensduur en het con­struc­tieve functioneren van het betondak. Indien hierbij twijfel onstaat over het constructief functioneren van het betondak zal er aansluitend nog een constructieve controleberekening moeten worden uitgevoerd. Over duurzaam gesproken; dit laatste zal zeker spelen wanneer men ook nog voornemens is om een systeem van zonnepanelen op het betondak te plaatsen.

Meerwaarde

Door betononderzoek te doen naar de technische staat en de duurzaamheid van het dak kan deze negatieve verrassing alsnog worden omgebogen en een positieve wending krijgen. Wanneer de gebreken aan het dak volledig in beeld zijn gebracht, kunnen we namelijk een maatwerk hersteladvies afgeven waarmee je weer 30 jaar het dak op kan. Hoewel onderzoek op korte termijn tijd kost, levert het in de toekomst dus ook weer tijd op. Zie hier de meerwaarde van deskundig onderzoek.

Lesly Ignatius

Fotoalbum

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024

3 mei 2024

Werken bij Projectmanagement: Kristel Bartelink

25 april 2024

Combinatie Royal HaskoningDHV/Nebest wint raamovereenkomst Werven Utrecht