#Blog 12 – Schoon metselwerk

In deze blog geef ik wekelijks weer wat onze Nebest-inspecteurs in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Namelijk schades, gebreken, bouwfouten en risicovolle situaties ten gevolge van falende bouwconstructies. Dit omdat wij als onafhankelijke en deskundige partij vaak bij situaties betrokken worden die nadelige of risicovolle effecten sorteren voor de eigenaar en/of gebruiker van een object. Onze specialisten en adviseurs worden dan gevraagd de oorzaken van de klachten te achterhalen en adviezen te geven voor een duurzaam en veilig herstel. Een van onze speerpunten als het gaat om onderzoek en advies betreft metselwerk constructies (in al zijn vormen).

Zoveel gebreken, zoveel oplossingen

Of het hierbij nu gaat om gemetselde hoogbouw kopgevels, tongewelven, schoorstenen, landhoofden, steunberen, kerkmuren of portiekflatgevels, onze specialisten hebben het allemaal al eens aan de hand gehad. Zo ondersteunen de laboranten uit ons eigen materiaalkundig lab de adviezen bijvoorbeeld met chemisch onderzoek naar het zout- en vochtgehalte in metselwerk maar ook met mechanisch onderzoek naar de hechting van mortel op stenen.  Deze gegevens leveren vervolgens input voor onze constructeurs die rekenen aan de constructieve veiligheid van metselwerk constructies. Samen sporen wij zodoende de meest uiteenlopende oorzaken van gebreken en klachten op en stellen wij maatwerk oplossingen op voor herstel.

Keep calm and enjoy masonry

Dat het niet altijd kommer en kwel hoeft te zijn (met het juiste beheer en onderhoud!) illustreert de covercollage van deze blog. Prachtige creaties en slim ontworpen gemetselde constructies die de tand des tijds vaak al lang hebben moeten weerstaan maar er nog uitzien alsof ze onlangs zijn gerealiseerd. Misschien moeten wij heden ten dage iets meer budget reserveren bij het opstellen van bouwplannen om metselwerk daadwerkelijk ‘schoon’ uit te voeren? Of willen wij ons nageslacht opzadelen met de magerte van blinde spouwmuren en zo het genot van nieuwe monumenten ontnemen? Laten wij metselwerk waarderen om zijn mogelijkheden en schoonheid en het daarna vooral goed onderhouden. Voor vragen over onderzoek (en advies) aan architectonisch schoon houden wij ons van harte aanbevolen.

Lesly Ignatius

9 juli 2024

Koninklijke onderscheiding voor Hanny van der Lubbe

28 mei 2024

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Provincie Utrecht

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024