Baksteenregen houdt aan

De afgelopen weken raasden storm Ciara, Dennis en Jorge over ons land. Dit zorgde op diverse locaties voor stormschade. In het bijzonder werden dit keer opvallend veel metselwerk gevels getroffen. In Sassenheim en Tilburg werden grote delen metselwerk van de gevel geblazen waarbij zowel een auto als een persoon werden geraakt.

Dit terwijl de onderzoeksraad voor Veiligheid in 2006 al onderzoek deed naar de aanleiding van diverse incidenten met betrekking tot veiligheidsproblemen met gevelbekleding. Op basis hiervan werd door de voormalige VROM-Inspectie in 2007 reeds een signaal afgegeven waarin gemeenten de opdracht kregen om risicovolle gevels (gebouwen gebouwd tussen 1940 en 1980 van vier verdiepingen of hoger) visueel te inspecteren, gebouweigenaren te informeren en indien nodig te laten renoveren.

Uit de recente incidenten in Sassenheim en Tilburg blijkt dat de constructieve veiligheid van metselwerk gevels nog altijd geen vanzelfsprekendheid is. Steeds vaker komen ook problemen met de nieuwe generatie gevels aan het licht. Te denken valt hierbij aan constructieve gebreken met betrekking tot geveldragers, onvoldoende hechtend metselwerk en/of verkeerde montage van spouwankers.

Gelukkig zijn we er in veel van de gevallen op tijd bij en laten gebouweigenaren de adviseurs van Nebest preventief de constructieve veiligheid conform de daarvoor geldende richtlijnen beoordelen. Maar soms zijn we te laat…

9 juli 2024

Koninklijke onderscheiding voor Hanny van der Lubbe

28 mei 2024

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Provincie Utrecht

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024