Specialisten volop bezig met testen van conservering op zware metalen en PAK’s

Zware metalen in verfsystemen zijn in het verleden vaak toegepast vanwege de gunstige corrosiewerende eigenschappen. De bekendste hiervan zijn lood en chroom-6. Ook andere milieubelastende stoffen als PAK’s komen hierin voor.

Voor de gezondheid en het milieu is het van belang voorafgaand aan het verwijderen van verf (door bijvoorbeeld schuren, stralen of slijpen) aan te tonen of er giftige stoffen in de verf zijn verwerkt. Nebest zet haar expertise in om vele assetmanagers te ondersteunen bij het vaststellen van de aanwezigheid van zware metalen en PAK’s.

Met een eigen (chemisch) laboratorium en meerdere specialisten op het gebied van conservering (NACE level 2 en 3) adviseert Nebest veel grote opdrachtgevers. Sinds een aantal maanden zijn er zoveel vragen gekomen om de aanwezigheid van zware metalen en PAK’s vast te stellen, dat Nebest samen met andere partijen diverse testkits heeft ontwikkeld zodat de eigen inspecteurs hiermee op locatie kunnen werken.

De inspecteurs hebben speciale testkits beschikbaar voor bijvoorbeeld (kwalitatief) lood, chroom-6, kobalt, nikkel, zink, cadmium en PAK’s. Mark Lodema van Nebest: “Het grote voordeel van deze wijze van testen is dat de doorlooptijd zeer kort is en op locatie uit te voeren. Het is nauwelijks destructief aan de coating en veel goedkoper dan laboratoriumtesten die we uiteraard ook kunnen uitvoeren.”

De conserveringsspecialisten van Nebest doen dit onder andere voor grote stalen bruggen, industriële stalen constructies, hoogspanningsmasten, maar ook voor brugleuningen en andere kleinere objecten. Veelal worden inspecties gecombineerd om (kosten-)efficiënter te kunnen werken.

9 juli 2024

Koninklijke onderscheiding voor Hanny van der Lubbe

28 mei 2024

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Provincie Utrecht

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024