Risicogestuurd inspecteren en beheren

De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleit al langer voor een periodieke veiligheidskeuring van gebouwen. Dit naar aanleiding van diverse incidenten met betrekking tot de constructieve veiligheid die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan in Nederland. Een juiste combinatie tussen niet-destructief en destructief onderzoek kan helpen meer grip te krijgen op de risico’s binnen gebouwportfolios. Deze combinatie van niet-destructief en destructief onderzoek komt samen in de risicogestuurde inventarisatie-systematiek FMECA, wat staat voor Failure Mode Effects & Criticality Analysis.

In deze kennissessie belichten we de noodzaak van risicogestuurd inspecteren en beheren in de bouw aan de hand van voorbeelden van incidenten. Er wordt ingegaan op de ontwikkelingen die spelen binnen de nieuw in ontwikkeling zijnde NTA periodieke keuring constructieve veiligheid grote publieke gebouwen. Aan de hand van een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden nemen we u mee in de wereld van risicogestuurd inspecteren en beheren.