17 december – Vastgoedeigenaren, beheerders en aannemers
 

Ten behoeve van het vaststellen van de technische staat van bestaand vastgoed, wordt veelal de NEN 2767 Conditiemeting toegepast. De gebreken, vastgelegd met ernst, omvang en intensiteit, leiden hierbij gezamenlijk tot een conditiescore per element.
Nebest ervaart vanuit diverse onderzoeken dat voor een betrouwbare risicoinventarisatie vaak meer nodig is dan alleen een conditiemeting. Een juiste combinatie tussen niet-destructief en destructief onderzoek kan helpen meer grip te krijgen op de risico’s binnen uw bezit. Deze combinatie van niet-destructief en destructief onderzoek komt samen in de risicogestuurde inventarisatie-systematiek FMECA, wat staat voor Failure Mode Effects & Critically Analysis.
In deze kennissessie worden aan de hand van de FMECA-systematiek handvatten gegeven om meer grip te krijgen op de risico’s binnen uw bezit.

Fotoalbum