Restlevensduuranalyse en hergebruik van bestaande constructies

De huidige klimaatdoelstellingen vragen naast een slim ontwerp en hergebruik om behoud en levensduurverlenging van bestaande constructies. Een restlevensduuranalyse kan helpen om inzicht te krijgen in de potentie van bestaande materialen en constructies.

Het inventariseren en analyseren van gegevens die van belang zijn om tot een restlevensduuranalyse te komen vraagt specialistische kennis over zowel materialen, constructies als meettechnieken. Welke stappen moeten doorlopen worden om tot een betrouwbare analyse over de restlevensduur van industriële en civiele constructies te komen?

Tijdens de kennissessie ‘Restlevensduuranalyse van industriële en civiele constructies’ belichten wij stap voor stap de facetten die doorlopen worden bij de totstandkoming van een restlevensduuranalyse. We bespreken voorbeelden uit de praktijk, normgeving en meettechnieken. Tot slot wordt het onderwerp hoogwaardig gebruik besproken aan de hand van het innovatieve traject Small Business Innovation Research circulaire viaducten. Een mooi voorbeeld van de hedendaagse beweging richting een circulaire economie.