QuickScan constructieve veiligheid van 430 voetgangers- en fietsbruggen in de Gemeente Amsterdam

In de gemeente Amsterdam vormen voetgangers- en fietsbruggen een essentieel onderdeel van de infrastructuur. Het is veelal onbekend of deze bruggen voldoende constructieve sterkte bezitten om het gewicht van een dienstvoertuig of onbedoeld voertuig te kunnen dragen, voornamelijk omdat er vaak geen actuele of betrouwbare archiefinformatie voorhanden is. Om inzicht te krijgen in de constructieve veiligheid van circa 430 voetgangers- en fietsbruggen gelegen door heel Amsterdam en Weesp, heeft de gemeente Amsterdam eerder dit jaar een aanbestedingstraject uitgezet. Nebest won de aanbesteding en is aan de slag gegaan met dit unieke project.

De aanpak

Het beoordelen van het grote aantal bruggen vereiste een geavanceerde aanpak, dus sloegen de afdelingen Inspectie en Constructief binnen Nebest de handen ineen voor het ontwikkelen van een inspectietool. Deze rekenkundige tool biedt de mogelijkheid om efficiënt en tegen lage kosten een QuickScan uit te kunnen voeren voor de bruggen in het gehele areaal. Dit begint bij het in kaart brengen van geometrische gegevens en constructieve schades aan de bovenbouw van de brug, die door onze inspecteurs op locatie ingevoerd worden in de tool. Deze gegevens worden op kantoor gevalideerd door een constructeur waarna de tool volledig automatisch de gegevens inlaadt in een parametrisch model, een constructieve berekening maakt en het model toetst aan geldende normen. Vanwege het feit dat het rekenproces volledig geautomatiseerd is, levert dit naast een enorme tijdsbesparing ook een product van hoge kwaliteit op met een gereduceerde kans op menselijke fouten.

Het uiteindelijke product is een gedetailleerd eindrapport voor iedere brug, wat als input fungeert voor (standaard)adviezen. Hierbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van materiaalonderzoek, het plaatsen van paaltjes, het adviseren er niet met dienstvoertuigen overheen te rijden of het afsluiten van de brug.

QuickScan

De QuickScan is uit te voeren als opzichzelfstaand onderzoek, maar ook te combineren met andere inspecties en onderzoeken. Daarnaast neemt de tool veel rekenwerk uit handen, wat leidt tot een grote tijdsbesparing. Hierdoor kan een QuickScan erg efficiënt en kostenbesparend ingezet worden om de constructieve veiligheid van het areaal in kaart te brengen. Naast de QuickScan voor fiets- en voetgangersbruggen is Nebest ook in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling van een QuickScan voor duikers en plaatliggerbruggen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een QuickScan voor fiets- en voetgangersbruggen, duikers en/of plaatliggerbruggen? Neem dan contact op met Tim Pauli via Tim.Pauli@nebest.nl of +31 6 343 558 61.

28 mei 2024

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Provincie Utrecht

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024

3 mei 2024

Werken bij Projectmanagement: Kristel Bartelink