Voorbelasting en bouw geluidscherm Portland A15

In opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Midden IJsselmonde verzorgt Nebest B.V. in combinatie met RPS-BCC de directievoering en het toezicht op de aanleg van de voorbelasting en de bouw van het geluidscherm langs de A15 te Portland.

Het geluidscherm gaat de Vinex-locatie Portland tegen geluid afkomstig van de A15 beschermen.

De OMMIJ fungeert namens Rijkswaterstaat als lasthebber, de opdrachten worden verricht voor rekening en risico en in naam van Rijkswaterstaat. Hierbij wordt met het aanbrengen van het zand en met de hoogte van het geluidscherm rekening gehouden met de toekomstige uitbreiding van de A15.

Het werk bestaat uit twee contracten:

  1. Voorbelasting Portland volgens een RAW-bestek + UAV-89;
  2. Bouw geluidscherm volgens Design & Construct + UAV-GC.

Om voor 1 januari 2009 de vereiste geluidsreductie te verkrijgen, is in het weekend van 20 en 21 september jl. DZOAB (dubbellaags ZOAB) aangebracht op het zuidelijk gedeelte van de A15; in het weekend van 10 en 11 oktober zal het noordelijk gedeelte van de A15 van DZOAB worden voorzien, indien de weersomstandigheden dit toelaten.

Werkzaamheden Nebest Portland A15

Er blijft echter een tijdelijk scherm van 210 m nodig om de Vinex-locatie Portland voldoende af te schermen tegen geluid. In verband met de toekomstige uitbreiding van RW15 zal het DZOAB er naar verwachting maar 3 á 4 jaar liggen; dit is een mooie gelegenheid om dit systeem te testen op het meest en zwaarst belaste weggedeelte van Nederland. De aannemer heeft hiertoe speciaal een asfalteermachine ingezet met een balkbreedte van 12 meter.

Om de eisen van de remvertraging te halen bij de aanleg van DZOAB zijn er vijf proefvakken gemaakt met toepassing van de volgende methoden:

  1. Slijpen
  2. Afstrooien met nat brekerzand 200 g/m2
  3. Afstrooien met nat brekerzand 100 g/m2
  4. Afstrooien met droog brekerzand 200 g/m2
  5. Waterstralen

Deze vijf proefvlakken zullen worden gemonitord.