In opdracht van Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO) voert de afdeling Constructief van Nebest momenteel een verificatieberekening uit voor twee spoorviaducten in de A16.

Verificatieberekening dek spoorviaduct A16 Nebest Constructief

Het betreft twee spoorviaducten ten noorden van de Drechttunnel, met bouwjaar 1972. In totaal zijn vier verschillende hoofdconstructies per spoorviaduct te onderscheiden. De lengte van beide spoorviaducten is zo’n 500 m en de breedte is circa 30 m per dek.

De verificatieberekening wordt uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen asfaltvervanging en de hiermee toenemende rustende belasting. De volgende stappen worden doorlopen bij het uitvoeren van de verificatieberekening:

  • Bureaustudie beschikbare ontwerpdocumenten (tekeningen).
  • Opvragen archiefinformatie bij prefab leveranciers met betrekking tot ontwerpgegevens van de voorgespannen, omgekeerde T-liggers.
  • Locatiebezoek door constructeur.
  • Bepalen constructieve uitgangspunten voor de herberekening.
  • Opstellen herberekening volgens de RBK 1.1 (Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken) van Rijkswaterstaat.
  • Opstellen berekeningsrapportage.

Fotoalbum