Verduurzaming gebouwschil

In opdracht van Woningbedrijf Velsen werkt Nebest momenteel diverse scenario’s uit voor verduurzaming van de gebouwschil voor drie portiekflats in IJmuiden.

Door middel van een destructief onderzoek op locatie worden onder andere de detaillering, de conditie van materialen en de mogelijkheden voor ingrepen bepaald. Ook worden infraroodopnamen uitgevoerd.

Op basis van de informatie uit het onderzoek worden bouwfysische controleberekeningen verricht en scenario’s voor verduurzaming uitgewerkt.

Onderzoek verduurzaming gebouwschil