Toezicht op sloop en vervanging Bosrandbrug

De provincie Noord-Holland gaat de huidige Bosrandbrug vervangen. De Bosrandbrug nadert het einde van zijn levenscyclus en is in zijn huidige vorm te licht voor het moderne en zwaardere verkeer.

Oorspronkelijk stond de sloop en nieuwbouw van de brug direct ná de werkzaamheden van het project Aansluiting A9 ingepland. De sloop en nieuwbouw vinden nu echter tegelijkertijd plaats met de werkzaamheden voor het project Aansluiting A9. Hierdoor is de totale bouw- en verkeershinder voor de omgeving korter. Het scheepvaartverkeer zal tijdens de werkzaamheden gewoon doorgang houden.

Het ontwerp van de nieuwe Bosrandbrug sluit aan op het ontwerp van de fly-over over de Schipholdijk. Dit is onder andere terug te zien in de hameistijlen en de brugleuning. Hierdoor is – als men straks de locatie met de auto nadert – de vormverwantschap en samenhang tussen de brug en de fly-over duidelijk waarneembaar. Ook praktisch is er aansluiting gevonden: de nieuwe Bosrandbrug is zo ontworpen dat deze precies past tussen de pijlers van de fly-over.

De nieuwe Bosrandbrug is berekend op de toekomst. De brug wordt breder en krijgt vijf rijstroken in plaats van de huidige drie. Daarnaast komt op de brug een fietspad. Ook is de onderdoorvaart verbreed, zodat de nieuwe brug een grotere scheepvaartcapaciteit heeft. De nieuwe brug heeft een minimale doorvaarthoogte van het vaste deel van 1,80 m. De doorvaarthoogte van het beweegbare deel is 1,28 m, de doorvaartwijdte is ca. 5,5 m.

Bij de Bosrandbrug worden ecologische voorzieningen gerealiseerd. Op dit moment is de Bosrandbrug, de bijbehorende weg én de laad- en loswal nog een barrière voor dieren. Voor landdieren komt er, evenwijdig aan de Ringvaart, onder de brug door een droge verbinding. Voor de watervogels worden de oevers aan de noord- en zuidzijde van de Bosrandbrug voorzien van zogenaamde uitstapplaatsen. Via deze stukjes grond kunnen de dieren aan land klauteren. De huidige laad- en losplaats ten zuiden van de brug verdwijnt en krijgt een groene bestemming. Door al deze maatregelen zal de omgeving van de nieuwe Bosrandbrug een schakel worden in de ecologische verbinding “Groene As”, een verbindingszone tussen Spaarnwoude en Aalsmeer/Amstelveen.

Start uitvoering: 5 september 2011
Geplande oplevering: 19 okotber 2012

De provincie Noord-Holland verzorgt zelf de directievoering en heeft de markt gevraagd om deskundig toezicht te leveren op de volgende disciplines:

  • Civiele betonbouw (o.a.voor de sloop, betonwerkzaamheden, funderingen en tijdelijke hulpconstructies).
  • Staalbouw (o.a. voor bovenbouw, val, leuningwerk, trappen, conservering, remming en geleidewerk).
  • Werktuigbouw (o.a. voor draaipunten, lagers, hydraulische installatie).
  • Elektrotechnische installaties (o.a. voor openbare verlichting, installaties lokale en afstandsbediening met o.a. seinen, camera’s en bedieningsdesk).
  • Civiel weg en waterbodem (o.a. voor grondwerk, wegconstructies, riolering, bermafwerking en baggerwerkzaamheden).

Nebest zal het volledige toezicht verzorgen op de sloop en nieuwbouw van de Bosrandbrug.