Rudoport steiger in Gdansk Polen

Deze bulkterminal is in de zeventiger jaren uit de vorige eeuw gebouwd en nooit gebruikt. Wegens een revitalisatie, heeft Nebest B.V. een inspectie van de betonconstructie uitgevoerd.

Tijdens de inspectie zijn vooral de visuele schades in kaart gebracht en zijn enkele metingen naar de betoneigenschappen verricht. Ook zijn er uitgebreide onderwaterinspecties van de stalen palen verricht en is een grondonderzoek uitgevoerd.

The bulk Terminal on the Rudoport Jetty in Gdansk Poland has been build in the seventies of the last century and never been used. Because of a revitalisation of the Jetty, Nebest B.V. has carried out an inspection of the concrete structure, registering the visual damages and some measurements to determine several properties of the concrete added with soil investigation and the underwater inspection of the steel piles.

Rudoport steiger in Gdansk