Rijkswaterstaat renoveert Prins Bernardsluis

Voor de renovatie van sluis 1 voert Nebest B.V. te Groot-Ammers het technisch management uit, alsmede enig betononderzoek. Het werk is complex, omdat tijdens de renovatie de sluis tijdens de renovatie (deels) in gebruik moet blijven.

Rijkswaterstaat voert de regie voor dit project uit op basis van SysteemGerichte Contractbeheersing (SGC). Het projectmanagementteam voor het project Prins Bernhardsluis is samengesteld op basis van IPM (Integrated Project Management). Het managementteam wordt geleid door een programma(project)manager en bestaat voorts uit een:

 • Contractmanager
 • Technisch manager
 • Manager projectbeheersing
 • Risicomanager

Voor de renovatie van sluis 1 voert Nebest B.V. te Groot-Ammers het technisch management uit, alsmede enig betononderzoek. Het werk is complex, omdat tijdens de renovatie de sluis tijdens de renovatie (deels) in gebruik moet blijven.

De sluis bestaat uit twee sluiskolken, te weten:

 • Sluis 1 “oude sluis” ofwel de westelijke kolk
 • Sluis 2 “duwvaartsluis” ofwel de oostelijke kolk

In eerste instantie is de duwvaartsluis gestremd en aangepakt. Tijdens de stremming van de duwvaartsluis moest de oude sluiskolk in bedrijf (beschikbaar) blijven voor het schutten van de scheepvaart.

Na de ingebruikname van sluis 2 is gestart met de renovatie van Sluis 1. Hiervoor diende een stremming van 14 september 2009 tot 7 februari 2010.

Tijdens de stremming zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Aanpassing van de hefdeur in het buitenhoofd.
 • Vervangen van de puntdeuren in het midden- en binnenhoofd.
 • Vervangen van de besturingsinstallatie en bediening.
 • Vervangen van de CCTV en verlichtingsinstallatie.
 • Moderniseren van de centrale bedieningsruimten inclusief het vervangen van de klimaatinstallatie.
 • Vervangen van het noodstroomaggregaat.
 • Uit bedrijf nemen omloopriolen.
 • Vervangen en aanpassen van de aggregaatruimten.
 • Overige bouwkundige werkzaamheden.

De bestaande hefdeur is verhoogd, zodat deze voldoet aan de nieuwste normen voor waterkeren. Ook is de complete elektromechanische aandrijving van de hefdeur vervangen. De elektromechanische aandrijving van de hefdeurschuiven is vervangen door een hydraulisch aandrijving.

De bestaande houten puntdeuren zijn compleet vervangen door stalen deuren. De elektromechanische aandrijvingen van de puntdeuren en puntdeur-deurschuiven zijn vervangen door hydraulische aandrijvingen.

Een geheel vernieuwde en gemoderniseerde bedieningsruimte voor de sluismeesters maakt deel uit van de renovatie. Om deze verbouwing te realiseren werkten de sluismeesters vanuit een tijdelijke bedieningsruimte in portocabins op het terrein nabij de duwvaartkolk. Op 2 februari 2010 is de nieuwe centrale bedieningsruimte in gebruik genomen.

De stremming zou tot 7 februari 2010 duren. Omdat een aantal facetten van de renovatie voorspoediger verliep dan gepland, kon eerder worden begonnen met het testen van de installaties en uiteindelijk kon de stremming enkele dagen eerder beëindigd worden.

De komende tijd vinden nog afrondende werkzaamheden plaats; begin juni 2010 is alles gereed. In die maand vindt een feestelijke opening plaats.

Neem voor meer informatie contact op met Martin Jol.