Restauratie Romijnstuw Waterloopbos wint 1e prijs HSSN voor succesvol herstel

Jaarlijks reikt Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) sluizenprijzen uit voor goede restauraties van sluizen en stuwen. Dit jaar is de restauratie van een Romijnstuw in het Waterloopbos beloond met de 1e prijs. Nebest heeft hiervoor het restauratieplan opgesteld en het bestek geschreven.

Romijnstuwen

In de Noordoostpolder ligt het Waterloopbos, vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw in gebruik als waterloopkundig laboratorium. Tot de opkomst van digitale middelen werden hier modelproeven uitgevoerd om de invloed van civiele bouwwerken op de waterloop te onderzoeken. Een belangrijk stukje waterbouwkundige geschiedenis van Nederland.

Voor de gecontroleerde toevoer van water naar de proefmodellen in het bos zijn circa 35 zogenaamde Romijnstuwen gebouwd. Een meet- en regelinstrument vernoemd naar ir. Romijn, hij heeft in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog het principe van de hefschuif in de stuw omschreven.

Voor het herstel van één van de stuwen is door Natuurmonumenten, de eigenaar van het Waterloopbos, gekozen voor een stuw die nog een functie in het peilbeheer van het bos heeft en bovendien vanwege de ligging bij de entree van het bos goed zichtbaar is.

De stuw was overwoekerd door begroeiing waarbij forse schade door wortelgroei was ontstaan, de gehele stuw en omliggende constructie van de ontvangstbak met zogenaamde kleppenramen voor de niveauregeling van het water benedenloops van de stuw verkeerden in sterk vervallen staat.

Romijnstuw Waterloopbos ontvangsbak met as kleppenrand boven keermuur

Restauratie

De specialisten van Nebest hebben het specifieke restauratieplan en de besteksvoorbereiding gedaan. Hierbij is met name gekeken naar de juiste wijze van herstel, de stuw is destijds als eenvoudige functionele installatie gebouwd met voorhanden zijnde goedkope materialen. Bij de restauratie lag een beter herstel dan de oorspronkelijke bouw als gevaar op de loer.

De jury van de HSSN heeft met name deze visie als belangrijk beoordeeld. Samen met het cultuurhistorisch belang en de verhoogde belevingswaarde van het Waterloopbos heeft dit voor 2017 de 1e prijs voor goede restauraties van de Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) opgeleverd.