Parkeergarage 7 Molenwijk Amsterdam-Noord

Nebest is betrokken bij de renovatie van een parkeergarage in Molenwijk te Amsterdam-Noord. In opdracht van woningcorporatie De Alliantie Amsterdam krijgt garage nummer 7 een facelift, als onderdeel van een groter plan tot verbetering van de woonomgeving Molenwijk.

bd architectuur te Arnhem heeft een nieuw uiterlijk ontworpen voor de gevels, indeling en verlichting, terwijl Strackee B.V. Bouwadviesbureau de constructieve aanpassingen heeft geadviseerd en uitgewerkt. Nebest is in een vroeg stadium betrokken bij het “bouwteam” voor onderzoek en advies met betrekking tot de noodzakelijk betonreparatie.

Parkeergarage 7 ligt centraal tussen vier flatgebouwen in en is bedoeld als stallinggarage voor de bewoners. De woonwijk en de garages in deze wijk zijn circa 40 jaar oud. Vanaf 2005 wordt gewerkt aan het opknappen van de gehele wijk door het renoveren van de flatwoningen en nu ook de parkeergarages.

Vanaf 2008 is Nebest betrokken bij het maken van plannen voor de renovatie van de garage. Diverse plannen voor uitbreiding van de parkeercapaciteit zijn onderzocht en weer terzijde gelegd om budgettaire redenen.

Het onderzoek naar schadeoorzaken en herstelmogelijkheden is uitgevoerd met het maken van een indicatieve begroting voor de herstelkosten. In overleg met de constructeur is onderzoek verricht naar de betonsterkte en de wapening. Wapeningstekeningen zijn niet meer aanwezig. De betonconstructie is bijna volledig in het werk gestort. Het zijn kolommen, liggers, vloeren en tappenhuizen. Door grote variatie in de betondekking (uitvoeringsfouten) is op veel plaatsen betonschade ontstaan. De omvang van de betonschade is aanzienlijk. Door een goede vloerafwerking van asfalt is de hoeveelheid ingedrongen chloride beperkt gebleven.

Voor het herstel en de conservering van de betonconstructie heeft Nebest een besteksdeel geschreven. Herstel van de betonschade wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de schade op juiste wijze uit te hakken en de schade te herstellen door deze aan te gieten met een groutmortel. Hiervoor wordt een bekisting geplaatst. De vloerranden worden voorzien van een scheuroverbruggende coating. De hele betonconstructie wordt geschilderd. Een nieuw dak en een gedeeltelijk gesloten glazen gevel zullen de waterbelasting op het beton minimaliseren. De hellingbaan was overdekt en wordt in het nieuwe ontwerp een open rijbaan, voorzien van een vloerverwarming. De hellingbaan wordt afgewerkt met een nieuwe dekvloer en een laag wegtapijt.

Nebest is gevraagd betrokken te blijven bij de uitvoering van het werk. Een aantal uur per week wordt het werk bezocht en gecontroleerd op de uitvoering van betonherstel en conservering. Hierbij wordt mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de aannemer en de projectopzichter van De Alliantie Amsterdam.