Onderzoek gymzaal

In voorbereiding op de gewenste instandhouding en verduurzaming van een gymzaal in provincie Zuid-Holland heeft Nebest de afgelopen maanden diverse inspecties uitgevoerd.

Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de kwaliteit en technische staat van het gebouw zijn onder andere onderzoeken aan de fundering, kwaaitaalvloeren, betonnen casco, gevels en daken verricht. Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van koudebruggen en de mogelijkheden voor verduurzaming zijn infraroodopnamen en bouwfysische berekeningen uitgevoerd.

Via deze link leest u meer over onderzoek en onderhoud van scholen en gymzalen.

Gymzaal