Onderzoek 77 kunstwerken Betuweroute

Op 2 maart jl. heeft Nebest van ProRail opdracht ontvangen voor het uitvoeren van diverse onderzoeken aan 77 kunstwerken in en over de Betuweroute.

De kunstwerken bevinden zich verspreid over het gehele traject tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Op basis van diverse specialistische metingen aan de kunstwerken in combinatie met laboratoriumonderzoek aan meer dan 360 betonkernen beoordeelt Nebest de technische duurzaamheid van de kunstwerken.

De onderzoeksgegevens vormen voor ProRail belangrijke input voor het vaststellen van de eventuele onderhoudsbehoefte van de kunstwerken in de (verre) toekomst.

Nebest is trots om op deze wijze bij te kunnen dragen aan de veiligheid en beschikbaarheid van de Betuweroute.

Onderzoek 77 kunstwerken Betuweroute