Nieuwe Drechtbrug in Leimuiden opengesteld

De nieuwe Drechtbrug in de N207 bij Leimuiden is dinsdag 18 april 2017 opengesteld. Rond zes uur reed het eerste verkeer over de brug. De nieuwe brug heeft aan beide zijden stroken voor de toekomstige R-net bus. Nebest werkte binnen de combinatie 3P mee aan de realisatie van dit project.

Historie

In het vakblad Cement nr. 6 van het jaar 1954 verscheen een artikel over vier grote betonnen bruggen. Bij de bouw werd gebruikgemaakt van het principe om beton voor te spannen. Voor die tijd een ware innovatie.

“1953 was voor Nederland een belangrijk jaar met betrekking tot de bruggenbouw in voorgespannen beton. Er werd gewerkt aan vier grote bruggen: te Pannerden over de uiterwaard van het Pannerdens kanaal, te Nijmegen in de Graafseweg over het spoorwegemplacement, te Leimuiden over de Drecht en te Amsterdam over de Amstel.”

Ondertussen voldeed de Drechtbrug niet meer aan de huidige mobiliteitseisen. Bovendien moest de brug worden verbreed. Een stuk geschiedenis is daarmee iets meer verleden geworden.

Heden

Projectleider Carine Adriaansens van de provincie Zuid-Holland en wethouder Yvonne Peters-Adrian van de gemeente Kaag en Braassem hebben donderdagmiddag 13 april, in de aanwezigheid van direct omwonenden en betrokkenen, het naambord van de brug onthuld.

Minder hinder

Vanaf de start van de werkzaamheden aan de Drechtbrug eind 2015 heeft de weggebruiker beperkt gebruik kunnen maken van de rijstroken. Door de gefaseerde afbraak van de oude brug en de gefaseerde opbouw van de nieuwe brug is het niet nodig geweest om de brug volledig af te sluiten.

Ingenieursdiensten

Nebest heeft vooronderzoeken aan de oude Drechtbrug uitgevoerd. Voor de nieuwe Drechtbrug zijn engineeringswerkzaamheden uitgevoerd (constructief ontwerp) en is advies gegeven bij de besteksvoorbereiding. De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de combinatie 3P, een samenwerkingscombinatie waar Nebest onderdeel van is.

Opening nieuwe Drechtbrug in Leimuiden