Nebest toetst restauratie Melkbrug

In opdracht van de gemeente Haarlem toetst Nebest de restauratie van de Melkbrug. Dit project wordt uitgevoerd onder de contractvorm D&C. De begeleiding van Nebest bestaat uit de inzet van een hoofdtoetser, aangevuld met deskundige toetser.

Onder begeleiding wordt onder meer verstaan:

  • Het uitvoeren van risicoanalyses en het beoordelen van het integrale projectmanagement van de opdrachtnemer, en het kwaliteitsmanagement in het bijzonder.
  • Het deskundig adviseren over de te verrichten toetsen en toetsmomenten.
  • Het uitvoeren van toetsen en het opstellen van toetsverslagen.
  • Het opstellen van toets- en acceptatieadviezen.
  • Het coördineren met betrekking tot de uitvoering.
  • Het bewaken en bespreken van de voortgang met de opdrachtnemer.
  • Het maken van technische en omgevingsgerelateerde afspraken met de opdrachtnemer.

De Melkbrug is een monumentale draaibrug uit 1886 over het Spaarne en ligt in het verlengde van de Korte Veerstraat. De brug verbindt de oost-westas van de binnenstad met de Burgwal voor fietsers en voetgangers. De brug verkeert in zeer slechte staat en is de afgelopen jaren diverse malen buiten gebruik geweest. De keuze voor restauratie in plaats van een replica te laten maken past binnen het monumentenbeleid van gemeente Haarlem en sluit goed aan bij het jaar 2009 als het “jaar van het monument” in Haarlem.