Nebest inspecteert Rozenburgsesluis

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam heeft Nebest een nader onderzoek uitgevoerd aan de Rozenburgsesluis. Het Havenbedrijf Rotterdam is bezig met toekomstplannen voor de sluis en wil graag weten of de sluis nog voor langere tijd in stand gehouden kan worden.

Nebest heeft daarom een toestandsinspectie uitgevoerd, gecombineerd met een onderzoek naar de restlevensduur volgens CUR-Aanbeveling 121. Het onderzoek bestaat uit een visuele inspectie onder en boven water van de gehele sluiskolk, sluisdeuren, remmingwerken en kelders van bewegingswerken. Uit de sluiswand en de sluishoofden zijn in totaal 60 kernen geboord voor onderzoek naar de carbonatatiediepte en chloridegehaltes. Met de resultaten hiervan zal een restlevensduurberekening worden uitgevoerd. De boorkernen worden momenteel beproefd in ons laboratorium.

De Rozenburgsesluis ligt letterlijk in de schaduw van het Theemswegtracé, de nieuwe spoorverbinding over de sluis waarmee het huidige knelpunt van de Calandbrug wordt opgelost. Omdat de brug steeds vaker open moet en er steeds meer treinen vanaf Europoort en Maasvlakte rijden, is een vaste brug nodig. Terwijl wij het onderzoek uitvoerden, werden naast de sluis voorbereidingen getroffen om de stalen brug over de sluiskolk te rijden. Op zaterdag 4 april is de brug met behulp van een groot ponton over de sluiskolk heen gereden en op zijn steunpunten gezet. Via de onderstaande video kun je de timelapse daarvan zien. Als je oplet, zie je kort na het begin het werkvaartuig langs de sluiswand gaan waarmee wij de boringen, duikwerk en visuele inspectie hebben uitgevoerd.

Inspectie Rozenburgsesluis