Monumentale Weesbrug in Delft prachtig hersteld

De Weesbrug in Delft is een gemetselde boogbrug met een gedeeltelijk gewapend betonnen gewelf. De brug is gebouwd in 1573 en heeft de status van beschermd Rijksmonument met monumentennummer 12309. Het betreft één van de oudste gemetselde bruggen in het centrum van Delft.

Nadat Nebest in 2015 onderzoek had verricht naar de staat waarin de brug verkeerde kregen wij opdracht de besteksvoorbereiding uit te voeren. Hoewel de veiligheid niet in het geding was verkeerde de brug in een slechte staat van onderhoud, met name het metselwerk en de natuursteenelementen stonden er niet goed bij.

Vanaf eind 2016 is aannemingsbedrijf G. van der Ven uit Brakel begonnen met het voorbereiden van de werkzaamheden. Zowel de front- als de vleugelmuren, natuursteendelen en het gewelf werden aangepakt. Voor de werkzaamheden was het noodzakelijk ook de leuningen te verwijderen.
Om het te herstellen metselwerk te kunnen bereiken is ook het waterpeil rond de brug verlaagd.

Nadat de werkzaamheden enkele weken eerder dan gepland gereed kwamen is de brug op donderdag 13 april 2017 feestelijk heropend.

Onder leiding van vrouwe Maria Duyst van Voorhout werd de Weesbrug in Delft door wethouder Lennart Harpe van verkeer en vervoer geopend, samen met vertegenwoordigers van Nebest en aannemingsbedrijf Van der Ven, door als eerste over de brug te lopen.

Monumentale Weesbrug te Delft