MaVa Rijksweg A15

Begin december 2008 is Nebest betrokken geraakt bij het opstellen van het programma van eisen voor het nieuwe aan te besteden project MaVa. Het MaVa project heeft als doel de verbetering van Rijksweg A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein.

Deze verbetering is nodig voor een goede doorstroming van het verkeer en voor het verhogen van de verkeersveiligheid.

De realisatie van het project zal onder een Design-Build/Finance/Maintenance (DBFM) contractering plaats gaan vinden. Het project is al op de nationale aanbestedingskalender komen te staan. Nebest levert een input aan het deel DynamischeVerkeersManagement (DVM). Zoals dat er nu naar uitziet, blijft Nebest tot februari 2010 betrokken bij dit project.