Keuringsprogramma TenneT

Al geruime tijd voeren kliminspecteurs van Nebest controles uit op de conserveringswerkzaamheden aan de hoogspanningsmasten van TenneT. Aansluitend heeft TenneT het laboratorium van Nebest gevraagd om ook de verf van de vier leveranciers te gaan controleren.

Samen met TenneT is een keuringsprogramma opgesteld. Dit bestaat uit één ingangscontrole per verftype en een zogenaamde fingerprint per nieuwe charge.

Bij de ingangscontrole wordt de verf beproefd op door TenneT aangegeven testmethoden, zoals hechting, vervormbaarheid, viscositeit en standvermogen. Ook de eisen zijn door TenneT aangegeven. Tijdens deze ingangscontrole wordt een referentie-‘fingerprint’ gemaakt.

Om te controleren of een nieuwe charge van dezelfde verf overeenkomt met de charge waarop de ingangscontrole is uitgevoerd, wordt met de infraroodspectroscoop een infraroodspectrum gemaakt van de nieuwe charge. Dit is een grafiek die de specifieke absorptiegraad van de aanwezige verbindingen toont. Door deze eenvoudig over het (referentie)infraroodspectrum uit de ingangscontrole te leggen, zijn eventuele afwijkingen tussen de verschillende charges snel te constateren. Meer informatie op infraroodspectroscopie.