Inspectie Suurhoffbrug

Nebest heeft in het kader van de vermoeiingsproblematiek van de stalen rijvloeren van veertien bruggen, onder de noemer Project Renovatie Bruggen van Rijkswaterstaat, inspecties uitgevoerd aan de Suurhoffbrug.

Voorafgaand aan de renovaties dienen van de brug en haar directe omgeving onder andere de conditie, dimensies en topografie geïnspecteerd te worden.

Tot de toegepaste meetmethoden behoren:

  • ACFM, een techniek om non-destructief lasnaden te onderzoeken op scheurvorming.
  • Gebruik van een 3D-scanvoertuig om de brug en omgeving in kaart te brengen.
  • Het nemen van monsters uit de conservering om de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen te onderzoeken in eigen laboratorium.
  • Het nemen van asfaltkernen en uitvoeren van diktemetingen om het alignement van de brug te verifiëren.
  • Het inmeten van alle hoofdafmetingen van de brug.
  • Het uitvoeren van Vickerstesten om de hardheid van het staal te bepalen.

Alle inspectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd in 23 verschillende werkpakketten die naar tevredenheid van de opdrachtgever zijn samengebracht in een samenvattende rapportage met onderliggende deelrapportages.