Inspectie Sint Servaasbrug

De Sint Servaasbrug is een van de oudste bruggen van Nederland en grotendeels monumentaal.

Nebest B.V. heeft een visuele inspectie uitgevoerd aan de hefbrug, de elektrische installatie, het bewegingswerk en de binnenzijdes van de open kelders. De onderzijde van de brug is geïnspecteerd met een laagwerker. Na de inspectie is een schaderapportage opgesteld met een risicoanalyse van de geconstateerde schades. Aan de hand van de schadebeelden en de bijbehorende risico’s zijn meerdere mogelijke herstelscenario’s geformuleerd voor de verschillende deelinstallaties.

Deze herstelscenario’s zijn gebruikt als verkenning voor de mogelijkheden tot renovatie van de brug en het bepalen van de mogelijke risico’s op korte en lange termijn van de verschillende scenario’s. Op deze manier kan er een wel overwogen keuze worden gemaakt voor een renovatie van de brug met het oog op de kosten in de toekomst.

Fotoalbum