Inspectie Heusden

In 1997 is door de gemeentelijke herindeling de gemeente Heusden ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Drunen, Heusden en Vlijmen. Het stadje Heusden is een gerestaureerde vestingstad in de Nederlandse gemeente Heusden, gelegen aan de Bergsche Maas.

In 1968 is begonnen met het in oude stijl restaureren van de vestingstad Heusden. Dit grootscheepse restauratieproject loopt al veertig jaar.

Gemeente Heusden heeft Nebest B.V. gevraagd een beheersplan civiele kunstwerken op te stellen. Hiervoor worden alle 116 kunstwerken geïnspecteerd en in het, door Nebest B.V. in eigen beheer ontwikkelde, beheersysteem NEVIpro gezet.

Met NEVIpro is het mogelijk de gegevens van civiele kunstwerken optimaal te beheren. Op verschillende niveaus kunnen deze gegevens worden samengevat en in rapportages omgezet. Eenvoudig kunnen paspoortgegevens worden gepresenteerd, kosten kunnen inzichtelijk worden gemaakt. Uiteraard is het mogelijk om een standaard schaderapportage naar voren te halen op basis van recente inspectieresultaten welke weer kan worden gebruikt als basis voor een volgende visuele inspectie.

Fotoalbum