In de Nieuwe Waterweg

In de Nieuwe Waterweg (ter hoogte van Hoek van Holland en Rozenburg) ligt het sluitstuk van de Deltawerken: de Maeslantkering.

De Maeslantkering is een stormvloedkering die bij een dreigende overstroming vanuit zee de Nieuwe Waterweg sluit. Op deze manier wordt Zuid-Holland beschermd tegen het hoge water. Deze stormvloedkering bestaat uit twee enorme witte deuren. Deze deuren zijn even lang als de Eiffeltoren in Parijs en in gewicht zelfs vier keer zo zwaar.

Vanaf medio 2007 is Nebest betrokken bij het begeleiden van het vast onderhoud aan deze kering. Een deskundig team van projectmanagers, projectondersteuners en technici zorgen ervoor dat de werkzaamheden die de aannemer aan de kering verricht gecontroleerd en gestructureerd worden uitgevoerd. De inzet van het Nebest-projectteam wordt tenminste gecontinueerd tot medio 2009.

Op 8 november 2007 is de kering voor het eerst wegens het hoge water gesloten. Een mijlpaal voor alle betrokkenen. Een spannend en leerzaam moment. De kering heeft zich bewezen: Zuid-Holland is droog gebleven.

Fotoalbum