Hofbogen Rotterdam

In opdracht van Dudok Groep voert Nebest grootschalig onderzoek uit aan één van de meest kenmerkende constructies in Rotterdam: de Hofbogen.

Historie van de Hofbogen

De Hofbogen is het resterende deel van de constructie van de voormalige spoorlijn tussen Rotterdam en Scheveningen. Een eeuw lang reden er treinen over de Hofbogen, maar sinds 2010 is dit historie en is de Hofbogen het langste monumentale bedrijfsverzamelgebouw van Europa.

De Hofbogen is gelegen in Rotterdam-Noord en wordt gekenmerkt door zijn lengte van circa 1,9 kilometer en zijn boogconstructies met variërende overspanningslengtes. De onder- en bovenbouw van het oorspronkelijke viaduct zijn gerealiseerd in de periode tussen 1905 en 1908. Dit maakt dat de Hofbogen één van de eerste constructies van gewapend beton in Nederland is. Bovendien was de spoorlijn de eerste geëlektrificeerde spoorlijn in Nederland.

Toekomst van de Hofbogen

De bogen van het voormalig spoorwegviaduct zijn tegenwoordig het dak van tientallen Rotterdamse speciaalzaken en ondernemers op het gebied van design, fashion, food en fitness. Dudok Groep en de gemeente Rotterdam zijn van plan om op de huidige dakconstructie een park te realiseren. Hierin gaat onder andere permanente buffering en regulering van regenwater plaatsvinden. Het betreft het tracé vanaf het Hofplein tot aan de snelweg A20.

Hofbogen in Rotterdam

Multidisciplinair team van Nebest aan de slag bij de Hofbogen

Om deze verbouwing uit te voeren dient de huidige onderhoudstoestand inzichtelijk te worden gemaakt en dient er bepaald te worden wat de maximaal toegestane dakbelasting is. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van Nebest bestaande uit meerdere van onze specialisten. Onder andere specialisten vanuit onze afdelingen Onderzoek Beton, Bestaande Funderingen en Constructief zijn betrokken bij dit mooie project.