Herinrichting Waalkade Tiel

Voor de ruimteontwikkeling van de Waalkade in Tiel heeft Nebest de visie van de gemeente uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Zo is er een schets gemaakt van de nieuwe damwand evenals maattekeningen voor de parkeervoorzieningen en de nieuwe trappen op de dijk.

Ook zijn door de productgroep Infra keuzes gemaakt voor de nieuwe bestrating, zoals de te gebruiken materialen. Bezoekers van de stad ervaren straks een hogere belevingswaarde wanneer ze van hun parkeerplaats op de Waalkade onder de statige Waterpoort door lopen het centrum van Tiel in.

De aanleiding voor de herinrichting was een verouderde damwand. Uit inspecties van Nebest is gebleken dat de damwand op termijn vervangen moet worden. De gemeente koos ervoor om het gebied achter de kade te vernieuwen en opnieuw in te richten, waarbij gelijk een aantal extra wensen kon worden gerealiseerd.

Om bezoekers van de stad te verrassen is ervoor gezorgd dat bezoekers bij het water kunnen. Een grote trap op de punt van de kade loopt langzaam het water in. Hier kunnen bezoekers rustig zitten en genieten van het water. Voor dit onderdeel werkte Nebest samen met TAK architecten.

De Waalkade wordt ook gebruikt door cruiseschepen. Daarom is op de kade de mogelijkheid gecreëerd voor touringcars om dicht bij het water te kunnen komen, zodat de passagiers vlak voor de schepen kunnen uitstappen. Hiervoor heeft Nebest ook onderzoek gedaan naar de rijcurves van de bussen, zodat zij voldoende ruimte hebben om langs het water te kunnen manoeuvreren.