Groot onderhoud Weesbrug te Delft

Nebest heeft opdracht van gemeente Delft ontvangen voor het voorbereiden van restauratie van de Weesbrug in Delft. Nadat wij eerder nader onderzoek hebben verricht en een restauratieplan hebben opgesteld, mogen we nu de besteksvoorbereiding uitvoeren.

De Weesbrug is een gemetselde boogbrug met een gedeeltelijk gewapend betonnen gewelf. De brug is gebouwd in 1573 en heeft de status van beschermd Rijksmonument met monumentennummer 12309. Het betreft één van de oudste gemetselde bruggen in het centrum van Delft. Alleen de Vrouwe van Rijnsburgerbrug, gebouwd in de jaren ’60 van de 16e eeuw, is voor zover bekend nog iets ouder.

Foto Weesbrug te Delft uit 19e eeuw
Foto: De Weesbrug met linksachter de brug het huis Sasbout eind 19e eeuw.

De Weesbrug is gebouwd in 1573. Oorspronkelijk heette de brug ‘Sint Barbarabrug’. De brug dankte zijn naam aan het klooster dat in mei 1405 betrokken werd door nonnen van de Franciscaner Orde. Met het verbod van het katholicisme in Holland verdween het klooster, waarna in het pand een weeshuis werd gevestigd. Daaraan dankt de Weesbrug zijn huidige naam. In de sluitsteen van de gemetselde boog is het jaartal 1573 aangebracht. Direct naast de brug staat het eveneens monumentale huis Sasbout in de Breestraat.

Weesbrug te Delft