Groot onderhoud civiele kunstwerken Gemeente Valkenswaard

In opdracht van de Gemeente Valkenswaard heeft Nebest B.V. de besteksvoorbereiding voor het groot onderhoud aan kunstwerken uitgevoerd.

In een eerder stadium zijn alle kunstwerken en objecten geïnspecteerd door inspecteurs van Nebest. Op basis van ervaring met en inzicht in de wensen/eisen van beheerders heeft Nebest voor het werkgebied van beheer en onderhoud van kunstwerken een eigen beheerprogramma ontwikkeld, genaamd NEVIpro. NEVIpro gaat uit van de gedachte dat het onderhoud en beheer van willekeurige objecten op een eenvoudige manier mogelijk moet zijn.

NEVIpro werkt met de volgende hoofdonderdelen:

  • Kunstwerkpaspoort
  • Schades
  • Maatregelen

Van elk kunstwerk wordt apart een paspoort opgenomen. Het kunstwerkpaspoort bevat alle informatie die betrekking heeft op het object, zoals algemene en locatiegegevens, afmetingen, documenten, onderdelen decompositie en inspectiedata.

NEVIpro voorziet in het beheren van deze informatie per kunstwerk/object in het gemeentelijke areaal. De gegevens kunnen op verschillende niveaus in rapportages worden samengevat en op eenvoudige wijze kunnen paspoortgegevens van objecten, of een overzicht hiervan, worden gepresenteerd. Ook kunnen de kosten inzichtelijk worden gemaakt per object of per opdrachtgever. Uiteraard is het mogelijk om een standaard schaderapportage naar voren te halen op basis van recente inspectieresultaten, die weer kan worden gebruikt als basis voor een volgende visuele technische inspectie (VTI).

Bij de inspectie wordt zodanig veel informatie opgenomen om, indien de opdrachtgever dit wenst, hiervoor nadien een volledig onderhoudsbestek te kunnen vervaardigen. Voor het onderhoud aan de kunstwerken van de Gemeente Valkenswaard zijn de schades en de maatregelen voor 2009 en 2010 opgenomen in een onderhoudsbestek.

Bestek

Voor dit onderhoudsbestek is aan een aantal kunstwerken een besteksinspectie uitgevoerd om aanvullende informatie te verkrijgen en voor het bepalen van de hoeveelheden. Vervolgens is het bestek volgens de RAW systematiek opgesteld en in overleg met de Gemeente Valkenswaard vastgesteld.

Aanbesteding en uitvoering

Het bestek is volgens de onderhandse procedure van het ARW 2005 aanbesteed. Nebest assisteert bij de Nota van Inlichtingen. De Gemeente Valkenswaard zorgt zelf voor de aanbesteding. De uitvoering van het werk staat gepland voor het najaar van 2010, terwijl de conserveringswerkzaamheden van het bestek in het voorjaar van 2011 zullen worden uitgevoerd.