Gemeente Bergen op Zoom wil dat sluiscomplex Burgemeester Peterssluis veilig is

In het kader van integrale veiligheid besloot de gemeente Bergen op Zoom haar sluiscomplex onder de loep te nemen. Maar een sluiscomplex uit 1960 aantoonbaar veilig maken, terwijl verschillende projecten in uitvoer zijn, bleek niet eenvoudig. Nebest adviseert de gemeente over het uit te voeren traject.

Over de sluis, met een schutlengte van 120 meter, ligt een ophaalbrug. Zowel de sluisdeuren als de ophaalbrug zijn elektrisch aangedreven machines. Nebest past daarom de Machinerichtlijn toe. En met behulp van normen wordt aangetoond dat de sluis zo veilig mogelijk is. Uit de analyse van Nebest blijkt bijvoorbeeld dat de enige toegangsweg tot de machinekelder van de sluis een smal luik en ladder zijn. Het onderhoudspersoneel, met zware gereedschappen, kan hierdoor niet eenvoudig de ruimte betreden en bij een incident niet snel vluchten. Ook blijkt uit de analyse bijvoorbeeld dat het brugdek niet meer op kan tegen de moderne vrachtwagens.

Op basis van een sterkteberekening is bepaald hoe de brug aangepast kan worden om weer 50 jaar mee te kunnen. Aanleiding voor het CE-traject is het project ‘waterberging Volkerak-Zoommeer’, dat wordt gerealiseerd door waterschap Brabantse Delta. Het Volkerak-Zoommeer wordt vanaf 2016 bij gesloten stormvloedkeringen en een hoge waterstand op de grote rivieren ingezet om tijdelijk water te bergen. De waterberging is één van de 34 maatregelen van het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat dat bijdraagt aan de veiligheid van 4 miljoen mensen.

Onderdeel van dit project zijn enkele wijzigingen op het sluiscomplex in Bergen op Zoom, zoals het terug in gebruik nemen van een aantal sluisdeuren.

Sluiscomplex Burgemeester Peterssluis te Bergen op Zoom