Filedetectie- en verwijzingssysteem Europaweg

In opdracht van Arcadis verzorgt Nebest sinds maart 2008 voor het Havenbedrijf Rotterdam de directievoering over de realisering van een filedetectie- en verwijzingssysteem, bestaande uit signaalgevers en een Berm-Drip.

Dit filedetectiesysteem heeft als doel het vrachtverkeer richting Maasvlakte te waarschuwen voor filevorming bij de verkeerslichten. De Berm-Drip heeft als doel het vrachtverkeer te waarschuwen en om eventuele omleidingsroutes aan te geven.

De Verkeerscentrale in Rhoon draagt zorg voor de aansturing en bediening van de Berm-Drip via een glasvezelverbinding.