De Vrouwe van Rijnsburgerbrug

Nebest heeft van de gemeente Delft opdracht gekregen voor het uitvoeren van de restauratievoorbereiding van een brug uit de 16e eeuw, de Vrouwe van Rijnsburgerbrug.

Hiervoor wordt allereerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Met een leeftijd van circa 450 jaar verkeert de brug in niet al te beste staat. Het meest in het oog springend is de verzakking van de gemetselde boog. Om verder verval te voorkomen, zal de brug gerestaureerd worden.

De brug is een beschermd Rijksmonument. De procedure is derhalve anders dan bij een “gewone” renovatie van een brug.

Op basis van een bouwhistorisch onderzoek, een technische inspectie en een ecologisch onderzoek wordt een restauratieplan geschreven. Dit kan gezien worden als een VO.

Nebest bereidt jaarlijks meerdere restauraties van sluizen, bruggen et cetera voor.