Contractbegeleiding Schoterbrug

In opdracht van de Gemeente Haarlem heeft Nebest B.V. de realisatie van de Schoterbrug begeleid. Dit project werd onder de contractvorm D&C (UAVgc 2005) uitgevoerd. De begeleiding van Nebest bestond uit de inzet van een hoofdtoetser, aangevuld met deskundige toetsers.

Onder begeleiding wordt onder meer verstaan:

 • Het uitvoeren van risicoanalyses en het beoordelen van het integrale projectmanagement van de opdrachtnemer, en het kwaliteitsmanagement in het bijzonder.
 • Het deskundig adviseren over de te verrichten toetsen en toetsmomenten.
 • Het uitvoeren van toetsen en het opstellen van toetsverslagen.
 • Het opstellen van toets- en acceptatieadviezen.
 • Het coördineren met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering.
 • Het bewaken en bespreken van de voortgang met de opdrachtnemer.
 • Het maken van technische en omgevingsgerelateerde afspraken met de opdrachtnemer.

De Schoterbrug heeft een breedte van 20 meter en een lengte van 260 meter. Deze brug vormt de verbinding tussen de nieuw te ontwikkelen jachthaven en de Waarderpolder. De brug heeft voor het autoverkeer twee rijbanen, een fietspad met twee rijrichtingen aan één zijde van de brug en voetpaden aan beide zijden van de brug. De Schoterbrug, die de toegang tot de stad markeert, is voorzien van markante bakstenen bastions die verwijzen naar de klassieke stadsbrug. De brug is hoog genoeg om de beroepsvaart onbelemmerd doorgang te verlenen. Bovendien is een beweegbaar gedeelte opgenomen om hogere schepen ook doorgang te verlenen. Bij de aansluiting op bestaande wegen zijn kruisingen met VerkeersRegelInstallaties (VRI) gerealiseerd.

Startdatum uitvoering: september 2007
Brug geopend: 6 juni 2009

Namens Nebest B.V. werkten de volgende personen aan het project:

 • Paul de Boeck als hoofdtoetser
 • Ron Kardol als toetser wegendeel
 • Jos van den Hoven als toetser elektronisch
 • Jeroen Davelaar als toetser mechanisch