Contractbegeleiding renovatie kademuur Spaarndamseweg

Nebest B.V. begeleidt de Gemeente Haarlem bij de vervanging van de kademuur aan de Spaarndamseweg te Haarlem. Deze werkzaamheden worden onder de contractvorm D&C (UAV GC 2005) uitgevoerd. De begeleiding vindt plaats door een hoofdtoetser, aangevuld met deskundige toetsers.

Onder begeleiding wordt onder meer verstaan:

  • Het uitvoeren van risicoanalyses en het beoordelen van het integrale projectmanagement van de opdrachtnemer, en het kwaliteitsmanagement in het bijzonder.
  • Het deskundig adviseren over de te verrichten toetsen en toetsmomenten.
  • Het uitvoeren van toetsen en het opstellen van toetsverslagen.
  • Het opstellen van toets- en acceptatieadviezen.
  • Het coördineren met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering.
  • Het bewaken en bespreken van de voortgang met de opdrachtnemer.
  • Het maken van technische en omgevingsgerelateerde afspraken met de opdrachtnemer.

De Kademuur langs het Spaarne wordt over een lengte van ca. 1.350 meter vervangen. Deze nieuwe kademuur bestaat uit een definitieve damwand met een prefab betonnen voorzetwand en aan de bovenzijde een prefab betonnen dekzerk.

Startdatum uitvoering: begin 2009
Einddatum uitvoering: eind 2010

Namens Nebest B.V. werken de volgende personen aan het project:
Jan-Jelte Yntema (hoofdtoetser) en Ron Kardol (toetser).