Constructief onderzoek Hofbogen te Rotterdam

Nebest heeft de afgelopen vijf maanden het Rijksmonument de Hofbogen te Rotterdam onderworpen aan een grootschalig constructief onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd in de voorbereiding op het plan om op de huidige dakconstructie een park te realiseren. Binnen het onderzoek is met een team van specialisten door middel van het uitvoeren van diverse inspecties, beton- en funderingsonderzoeken en verificatieberekeningen inzicht verschaft in de huidige onderhoudstoestand en de maximaal toegestane (extra) dakbelasting.

Deze video biedt een mooie weergave van de aanpak van het constructieve onderzoek, de kennis van de verschillende vakdisciplines die we als Nebest in huis hebben en het totaalpakket dat we daarmee kunnen aanbieden aan onze opdrachtgevers.