Nebest heeft de afgelopen vijf maanden het Rijksmonument de Hofbogen te Rotterdam onderworpen aan een grootschalig constructief onderzoek.

constructief onderzoek De Hofbogen Rotterdam beton

Het onderzoek is uitgevoerd in de voorbereiding op het plan om op de huidige dakconstructie een park te realiseren. Binnen het onderzoek is met een team van specialisten door middel van het uitvoeren van diverse inspecties, beton- en funderingsonderzoeken en verificatieberekeningen inzicht verschaft in de huidige onderhoudstoestand en de maximaal toegestane (extra) dakbelasting.

Onderstaande video biedt een mooie weergave van de aanpak van het constructieve onderzoek, de kennis van de verschillende vakdisciplines die we als Nebest in huis hebben en het totaalpakket dat we daarmee kunnen aanbieden aan onze opdrachtgevers.


Wij kijken terug op een zeer prettige samenwerking met Dudok GroepGemeente Rotterdam en C-RPS en wensen hen veel succes in de verdere fases van dit mooie project!