Bouw kade DMT

In opdracht van het Havenschap Moerdijk heeft Nebest B.V. voor het bouwen van een nieuwe kade voor Delta Marine Terminal naast het maken van het ontwerp en het schrijven van het bestek ook de directievoering en het toezicht verzorgd tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

Delta Marine Terminal B.V. is één van de stuwadoorsbedrijven gevestigd in de Moerdijk. DMT richt zich op op- en overslag van met name containers in Moerdijk. Zusteronderneming Marco Vink Stevedoring is een gespecialiseerd stuwadoorsbedrijf in op- en overslag van bulk- en stukgoed in de regio Rotterdam-Dordrecht-Moerdijk.

De nieuwe kade heeft een lengte van 350 meter en een kerende hoogte van 13 meter. De waterdiepte is 9 meter en zal in de toekomst 10 meter bedragen. Door het in gebruik nemen van de nieuwe kade beschikt DMT nu over 350 meter extra kade als loswal voor de containerterminal en ca. 45.000 m² extra open terrein ten behoeve van de op- en overslag van bulk- en stukgoed direct aan het Hollandsch Diep. De kade en het achterliggende haventerrein zijn geheel voorzien van kraanbanen ten behoeve van het laden en lossen van schepen en bunkerbakken ten behoeve van los stortgoed. De realisatie van de kade is in september 2009 voltooid.