Bijzondere samenwerking tussen waterschap Brabantse Delta en Nebest

In de tweede helft van 2017 heeft Nebest in samenwerking met het waterschap Brabantse Delta maar liefst 1278 waterbouwkundige kunstwerken beoordeeld en voorzien van een RI&E (risicoinventarisatie en -evaluatie). Inmiddels is het project afgerond en kijken de twee partijen terug op een geslaagde samenwerking.

Aanleiding

De Arbowet stelt wettelijke verplichtingen aan de beheerders van beweegbare kunstwerken. Waterschap Brabantse Delta heeft daartoe Nebest gecontracteerd als gespecialiseerde op het gebied van arbeidsveiligheid en machineveiligheid (CE-markering) bij beweegbare kunstwerken. Daarbij was het ook van belang dat naast de arbotechnische expertise ook de specialistische kennis van waterbouwkundige kunstwerken ingezet werd.

Samenwerking

“Bij zo’n omvangrijke klus en grote hoeveelheid objecten is nauwe samenwerking de sleutel tot succes”, aldus Robert Teunissen, projectleider bij Nebest. Nebest kon gebruik maken van de GIS-app van het waterschap om de kunstwerken snel te vinden. Daarnaast deelden de toezichthouders van het waterschap hun kennis en ervaring en zijn een aantal keer mee op pad geweest.

Verwerking

De specialisten van Nebest gebruikten de verschillende expertises om de gevraagde informatie gestructureerd in te winnen en overzichtelijk te rapporteren. Naast alle detailinformatie heeft Nebest ook de managementinformatie opgesteld op basis waarvan beslissingen genomen kunnen worden. Met deze aanpak en nauwe samenwerking heeft het waterschap actuele, betrouwbare en complete informatie van alle objecten in handen.

Kunstwerk Waterschap Brabantse Delta