Beheer- en onderhoudsplan ir. D.F. Woudagemaal

Het grootste nog werkende stoomgemaal van Europa staat in Lemmer. Dit Rijksmonument en sinds 1998 ook UNESCO werelderfgoed werd in 1920 door koningin Wilhelmina geopend.

In het ir. D.F. Woudagemaal staan vier grote stoommachines die elk twee centrifugaalpompen aandrijven. Het gemaal heeft een vermogen van 2520 PK en een capaciteit van 4000 m3 water per minuut. Per dag kan er ongeveer 6 miljoen m3 water uit de boezem naar het IJsselmeer worden gepompt.

Nebest heeft van het Wetterskip Fryslân opdracht gekregen voor het opstellen van een beheer- en onderhoudsplan met een kostenraming voor de komende 20-25 jaar.

Het doel van het beheer- en onderhoudsplan is het Wetterskip inzicht te geven in de aanpak en de aansturing van het onderhoud. Ook wordt inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties voor de korte en lange termijn zijn en hoe deze gereserveerd kunnen worden.