Areaalgegevens op orde bij Vaarweg Lemmer-Delfzijl

Rijkswaterstaat heeft in 2014 het eigendom gekregen over de Vaarweg Lemmer-Delfzijl. De 118 kilometer vaarweg en 47 beweegbare kunstwerken waren daarvoor van de provincies Groningen en Friesland. In 2019 gaat ook het beheer en onderhoud over naar Rijkswaterstaat. Ter voorbereiding van het prestatiecontract brengt Nebest alle areaalgegevens heel systematisch in kaart.

Rijkswaterstaat zet Nebest onder andere in om alle bestaande gegevens te inventariseren. Van smeerschema tot contractopname, van NEN 3140 tot RI&E Arbowet en van duikinspecties tot NEN 2767. Nebest zet diverse expertisevelden in om Rijkswaterstaat te ondersteunen om op een snelle wijze inzicht te krijgen in het areaal. Alle lijnobjecten, percelen en kunstwerken worden uitgebreid geïnspecteerd. Met alle areaalgegevens worden meerjarige beheer- en onderhoudsplannen opgesteld voor een periode van vijf jaar. Alle verkregen informatie zetten de specialisten van Nebest ook direct in het beheersysteem van Rijkswaterstaat. Zo heeft Rijkswaterstaat een optimale onderhoudsstrategie en de areaalgegevens op orde. De uitvoering van de onderhoudsmaatregelen leidt tot een aantoonbare veilige en vlotte doorstroming van de vaarweg en kruisende hoofdwegen.

Bijzonder aan dit project is de multidisciplinaire aanpak. Specialisten van Nebest werken samen aan één totaalbeeld van het areaal, waaronder civiele techniek, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, machineveiligheid, duikinspectie, groenvoorzieningen, vaarwegen, dijken, tekeningen en luchtfotografie.