De productgroep Duikinspectie verschaft opdrachtgevers met een duikinspectie duidelijkheid over de staat en opbouw van onder water gelegen (delen van) constructies en de toegepaste materialen.

Met een duikinspectie wordt inzicht verkregen in (het ontstaan van) de bestaande en toekomstige (onderhouds)toestand, toegepaste materialen en aantastingsmechanismen. Deze zaken zijn onontbeerlijk om een uitspraak te kunnen doen over (onderdelen van) constructies.

De productgroep Duikinspectie heeft zich gespecialiseerd in het vergaren van deze kennis en dit inzicht met hoogwaardige inspecties en (niet-)destructieve onderzoeken. Nebest Duikinspectie onderscheidt zich van andere duikbedrijven door te werken met civieltechnisch opgeleide duikers.


Inspecties

Nebest Duikinspectie biedt civieltechnische (visuele of video) inspecties aan voor alle mogelijke constructies aan-, op-, of onderwater. Daarbij kan de diepgang variëren van een jaarlijkse schouw tot een restlevensduuranalyse. 


(Niet-)destructieve onderzoeken

Niet-destructief onderzoek

Onder niet-destructief onderzoek (NDO) worden onderzoekstechnieken verstaan waarmee men een indruk kan krijgen van de kwaliteit van een te onderzoeken object zonder dit object te beschadigen. Dat kan men bijvoorbeeld bereiken door er een röntgenfoto van te maken. Bij destructief onderzoek (afgekort DO) gaat het object verloren, bijvoorbeeld doordat men uitprobeert bij welke kracht het object bezwijkt.
 
In tegenstelling tot destructief onderzoek, waarbij beschadigingen van het object plaatsvinden, kan NDO op het gehele object plaatsvinden. Sinds het begin van de 20e eeuw zijn er diverse onderzoekstechnieken ontwikkeld, onder andere door de ontwikkeling van de elektrotechniek en elektronica.
 

Destructief onderzoek

Destructief testen houdt in dat materialen worden getest op diens bezwijkvorm. Zoals de naam het zegt is het materiaal na de test niet meer bruikbaar als constructief element. (Denk bijvoorbeeld aan het afsteken van lucifers om te testen of deze wel lang genoeg branden.) Destructieve testen zijn vrij makkelijk uit te voeren, in vergelijking met niet-destructieve testen.
Destructieve testen worden gedaan om informatie in te winnen van de eigenschappen, voor toekomstig gebruik van het materiaal.
 

(Niet-)destructieve onderzoekenproducten