Productgroep Duikinspectie heeft al aan vele opdrachtgevers duidelijkheid verschaft, is probleemvoorkomend opgetreden en heeft oplossingen aangedragen bij onder water gelegen constructies. Met een duikinspectie wordt inzicht verkregen in (het ontstaan van) de bestaande en toekomstige (onderhouds)toestand, toegepaste materialen en aantastingmechanismen. Deze zaken zijn onontbeerlijk om een uitspraak te kunnen doen over (onderdelen van) constructies.

Productgroep Duikinspectie heeft zich gespecialiseerd in het vergaren van deze kennis en dit inzicht door middel van:

 • Inspecties
  • Instandshoudingsinspecties
  • Toestandinspecties
  • Gericht Technische Inspecties
  • NEN 2767-inspecties
 • Onderzoeken
  • (Niet)destructieve metingen (o.a. materiaalonderzoek)
  • Schadeonderzoek
  • Restlevensduuronderzoek
  • Lekkageonderzoek

Constructies (of onderdelen daarvan) waaraan wij inspectie en/of onderzoek aan verrichten zijn o.a:

 • Bruggen
 • Kades
 • Sluis- en stuwcomplexen
 • (Zee)steigers
 • Duikers en sifons

Opdrachtgevers waarvoor wij deze werkzaamheden verzorgen zijn o.a.

 • Aannemers
 • Industrie
 • Overheid
 • Particulieren
 • Projectontwikkelaars en vastgoedbeheerders
 • Provincies en gemeenten
 • VvE’s en woningbouwverenigingen
 • Waterschappen