Problematiek kunstwerken op houten paalfunderingen

De funderingsproblematiek van houten paalfunderingen manifesteert zich in een groot deel van het land. De afgelopen jaren hebben zich meerdere instortingsincidenten voorgedaan met kunstwerken op houten paalfunderingen. De oorzaken van funderingsproblemen zijn erg divers. Houten paalfunderingen kunnen worden aangetast door schimmels en/of bacteriën. Een tekort aan grondmechanisch draagvermogen kan een rol spelen, of een extreem lage waterstand.

In deze kennissessie belichten we stapsgewijs het onderwerp herbeoordeling van bestaande houten paalfunderingen. Ook worden enkele veelvoorkomende herstelprincipes besproken. Tijdens de sessie belichten we tevens stapsgewijs de problematiek, risicogestuurd boven- en onderwater inspectie en herbeoordeling van bestaande houten paalfunderingen. Aan de hand van voorbeelden van projecten uit de praktijk worden inspectiemethodieken en veelvoorkomende herstelprincipes besproken.