Onderzoek bij transformatie en renovatie van bestaand vastgoed

Veel bouwwerken in Nederland zijn sterk verouderd of voldoen niet meer aan de huidige kwalitatieve en/of technische eisen. Toch hebben veel van deze gebouwen recht op een tweede leven. Er zijn tal van technische mogelijkheden om uw gebouw weer ‘van deze tijd’ te krijgen. Iedere transformatie of renovatie begint echter met het in kaart brengen van de technische mogelijkheden. Vaak ontbreken essentiële gegevens over het ontwerp en constructief functioneren van bestaande gebouwen wat het in kaart brengen van de nulstand bemoeilijkt. In een interactieve kennissessie bespreken wij aan de hand van aansprekende voorbeeldprojecten de mogelijkheden en onmogelijkheden van onderzoek bij transformatie en renovatie van bestaand vastgoed.