Nebest ontwikkelt inspectietool NEN 2767 voor gebouwen

Afgelopen jaar hebben verschillende bouwkundige adviseurs en dataspecialisten binnen Nebest gewerkt aan de ontwikkeling van een inspectietool voor gebouwen. De tool wordt inmiddels gebruikt om conform NEN 2767 de conditiescore van gebouwen op basis van de ernst, intensiteit en omvang van eventuele gebreken te bepalen.

Conditiemeting gebouwen

Onze afdeling Bouwkunde kreeg steeds vaker de vraag om conditiemetingen van gebouwen uit te voeren. Veel gebouwbeheerders stellen als eis dat hun bouwdelen minimaal aan bepaalde conditiescores moeten voldoen. Een conditiemeting is een methode waarmee de technische staat van een beheerobject op objectieve en uniforme wijze bepaald kan worden. Dit geeft inzicht in de onderhoudsbehoefte en dient vaak als basis voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan.

Binnen Nebest was er tot voor kort nog geen inspectietool om deze score voor gebouwen te bepalen. Om de behoefte vanuit opdrachtgevers te kunnen vervullen, ontwikkelden onze bouwkundige adviseurs en dataspecialisten een inspectietool die conditiescores van gebouwen kan bepalen.

Ontwikkeling van de tool

Onze afdeling Inspectie & Beheer beschikte al langere tijd over een tool om de conditiescores voor infrastructurele objecten te bepalen. Om ook de conditiescores voor bouwkundige objecten te kunnen berekenen, is het één en ander aangepast in de tool zodat bouwkundige opdrachtgevers ook bediend kunnen worden. Dit betekent dat de formules die gebruikt worden om infrastructurele conditiescores te berekenen op basis van ernst, omvang en intensiteit van gebreken hergebruikt konden worden. Het verschil zit echter in de gebreken: bij infrastructurele en bouwkundige inspecties is er sprake van andere gebreken, evenals andere bouwdelen en elementen. Op basis van de NEN 2767 zijn de bouwkundige gebreken in de tool geïmporteerd en is de tool afgestemd op gebouwen.

Meerwaarde van de tool

Op basis van de geconstateerde gebreken worden met de tool de conditiescores van beheerobjecten conform NEN 2767 berekend en eenduidig vastgelegd, waardoor objectieve rapporten geleverd kunnen worden. Hiermee bieden we opdrachtgevers inzicht in de staat waarin hun gebouw verkeert, zodat men gefundeerd besluiten kan nemen over noodzakelijk onderhoud dat moet worden gepleegd om het gebouw in de gewenste conditie te houden. Door nader onderzoek uit te voeren door onze specialisten, kan dit inzicht vervolgens nog verder verdiept worden. Zodoende kan de oorzaak van een tijdens de conditiemeting geconstateerde schade geduid worden.

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024

3 mei 2024

Werken bij Projectmanagement: Kristel Bartelink

25 april 2024

Combinatie Royal HaskoningDHV/Nebest wint raamovereenkomst Werven Utrecht